Liên hệ

Địa chỉ trụ sở chính  : Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703 832 625;   Fax:  02703 825 793

Địa chỉ Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.