Trại heo giống

 

- Địa chỉ hiện nay : 75/1, khóm 4, Phường 3, TXVL. Sau này: ấp Rạch Gốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 0703 822461, Fax: 0703 822461

Nhiệm vụ

- Phục vụ trong lĩnh vực đầu tư  nuôi dưỡng đàn heo giống ông bà để sản xuất và cung ứng giống hậu bị bố mẹ phục vụ xã hội hóa công tác giống vật cialis sans ordonnance nuôi chất lượng và phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển  đàn heo giống cao sản và có khả năng sản xuất, cung cấp giống bố mẹ đạt tiêu chuẩn chất lượng cho mạng lưới nhân giống theo yêu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2020.

- Phục vụ công tác khảo nghiệm, chọn lọc, nhân giống và cung ứng giống heo phù hợp với vai trò chủ đạo về giống nông nghiệp trong địa bàn tỉnh

Năng lực sản xuất

- Trại giống vật nuôi ở ấp Rạch Gốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tổng diện tích sử dụng 12 ha.

- Qui mô đàn 240 nái hạt nhân (cấp giống ông, bà), 50 heo đực giống chất lượng cao để cung ứng phục vụ gieo tinh nhân tạo và làm phương tiện huấn luyện cho mạng lưới dẫn tinh viên của tinh, trại đạt tiêu chuẩn trại giống cấp