Trại giống thủy sản

+ Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, TXVL

+ Điện thoại: 0703 916119,   Fax: 0703 916119

Nhiệm vụ

- Hoạt động của đơn vị chuyên về lĩnh vực thủy sản, quản lý nhà nước về thủy sản, nghiên cứu khoa học về thủy sản và thực hiện các nhiệm vụ chính trị về giống thủy (sản xuất kinh doanh giống thủy sản, xã hội hóa công tác giống thủy sản… )

Năng lực sản xuất

- Tổng diện tích 6,8 ha, trong đó diện tích mặt nước là 3,5 ha.

- Cá tra bột sinh sản nhân tạo từ đàn cá bố mẹ đã qua chọn lọc về tính trạng tăng cường cao, công suất hàng năm 1 tỷ con.

- Các tra giống dùng cho nuôi thương phẩm 20 – 30 triệu con/năm (bao gồm của trại và của hệ thống vệ tinh).

- Các loại cá khác có giá trị về kinh tế và khoa học: được nghiên cứu tại chỗ; kết hợp các đơn vị doanh nghiệp, nhà khoa học; can you buy viagra at walmart và chuyển giao công nghệ từ các Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước