Các trại trực thuộc

Trại giống thủy sản

+ Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, TXVL

+ Điện thoại: 0703 916119,   Fax: 0703 916119

Nhiệm vụ

- Hoạt động của đơn vị chuyên về lĩnh vực thủy sản, quản lý nhà nước về thủy sản, nghiên cứu khoa học về thủy sản và thực hiện các nhiệm vụ chính trị về giống thủy (sản xuất kinh doanh giống thủy sản, xã hội hóa công tác giống thủy sản… )

Năng lực sản xuất

- Tổng diện tích 6,8 ha, trong đó diện tích mặt nước là 3,5 ha.

- Cá tra bột sinh sản nhân tạo từ đàn cá bố mẹ đã qua chọn lọc về tính trạng tăng cường cao, công suất hàng năm 1 tỷ con.

- Các tra giống dùng cho nuôi thương phẩm 20 – 30 triệu con/năm (bao gồm của trại và của hệ thống vệ tinh).

- Các loại cá khác có giá trị về kinh tế và khoa học: được nghiên cứu tại chỗ; kết hợp các đơn vị doanh nghiệp, nhà khoa học; can you buy viagra at walmart và chuyển giao công nghệ từ các Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước

Trại cây giống

 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, TXVL

- Điện thoại: 0703 824170

 

Nhiệm vụ

Sản xuất giống http://www.viagrabelgiquefr.com/ cây trồng cung ứng cho các cơ sở nhân giống và phục vụ sản xuất. Xây dựng mạng lưới tổ chức hệ thống sản xuất giống trong nhân dân. Tổ chức tập huấn, trình diễn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống.

Nghiên cứu lai tạo, nhập khẩu giống mới, tổ chức khảo nghiệm, chọn lọc, phục tráng và ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra giống mới, cải tiến năng suất và chất lượng giống phục vụ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bảo tồn, lưu giữ một số loại giống tốt của địa phương, phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất.

Dự phòng và cung ứng giống cây trồng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành giao.

Phối hợp với các Viện, Trường, Trung tâm ở Trung ương và địa phương tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật về giống, phục vụ sản xuất tại địa phương. Thu thập, trao đổi các giống quý hiếm để làm phong phú nguồn gene. Liên doanh, liên kết nghiên cứu, gia công sản xuất các loại giống theo yêu cầu.

 Năng lực sản xuất

- Tổng diện tích: 3,7 ha, nhà lưới sản xuất giống cây có múi: 23 nhà (210m2/nhà) và vườn cây đầu dòng và các trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất cây giống

- Sản xuất cây có múi sạch bệnh: 60.000 cây/năm, cây ca cao: 200.000 cây và cây ăn trái khác: 20.000 cây

Trại heo giống

 

- Địa chỉ hiện nay : 75/1, khóm 4, Phường 3, TXVL. Sau này: ấp Rạch Gốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 0703 822461, Fax: 0703 822461

Nhiệm vụ

- Phục vụ trong lĩnh vực đầu tư  nuôi dưỡng đàn heo giống ông bà để sản xuất và cung ứng giống hậu bị bố mẹ phục vụ xã hội hóa công tác giống vật cialis sans ordonnance nuôi chất lượng và phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển  đàn heo giống cao sản và có khả năng sản xuất, cung cấp giống bố mẹ đạt tiêu chuẩn chất lượng cho mạng lưới nhân giống theo yêu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2020.

- Phục vụ công tác khảo nghiệm, chọn lọc, nhân giống và cung ứng giống heo phù hợp với vai trò chủ đạo về giống nông nghiệp trong địa bàn tỉnh

Năng lực sản xuất

- Trại giống vật nuôi ở ấp Rạch Gốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tổng diện tích sử dụng 12 ha.

- Qui mô đàn 240 nái hạt nhân (cấp giống ông, bà), 50 heo đực giống chất lượng cao để cung ứng phục vụ gieo tinh nhân tạo và làm phương tiện huấn luyện cho mạng lưới dẫn tinh viên của tinh, trại đạt tiêu chuẩn trại giống cấp